page contents

New Music

卫星XL(Satellite XL) - 庆怜/胡烨韬/井汲大翔/荣耀/俞更寅/刘逸云 Amber Liu <创造营2021 (CHUANG2021)>

Artist : 庆怜/胡烨韬/井汲大翔/荣耀/俞更寅/刘逸云 Amber Liu 

           (QING LIAN/HU YE TAO/JING JI DA XIANG/RONG YAO/YU GENG YIN/LIU YI YUN AMBER LIU)

Song Title : 卫星XL(Satellite XL)

Release Date : 2021. 04. 10

.

회사명 : NUMBER K COMPANY (넘버케이컴퍼니) 

대표자명 : 이소연 (Soyeun Lee)  |  사업자등록번호 : 855-29-00624

주소 : 서울특별시 마포구 토정로 24-12, 2층 (합정동)  |

연락처  :  02-6959-2173  | 이메일 : admin@numberkcompany.com

Copyright @ 2019 NUMBER K COMPANY All Rights Reserved

.

회사명 : NUMBER K COMPANY (넘버케이컴퍼니)  |  대표자명 : 이소연 (Soyeun Lee)  |  사업자등록번호 : 855-29-00624

주소 : 서울특별시 마포구 토정로 24-12, 2층 (합정동)  |  연락처  :  02-6959-2173  | 이메일 : admin@numberkcompany.com

Copyright @ 2019 NUMBER K COMPANY All Rights Reserved